Zgodovina podjetja Koratur

Koratur | zgodovina družbeZačetki družbe KORATUR, Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje, segajo v leto 1947, ko se je v okviru takratnega Rudnika Mežica ustanovil poseben obrat, katerega naloga je bila organizacija in izvajanje prevoza delavcev na delo. V letu 1959 se je k temu obratu priključil tudi del avtobusnega voznega parka Železarna Ravne. Ustanovljeni obrat avtobusnega prevoza je bil tako namenjen izključno za prevoz delavcev na delo in iz dela za podjetji Rudnik Mežica in Železarna Ravne.

Leta 1960 se je obrat avtobusnega prevoza podjetja Rudnik Mežica priključil kot poslovna enota k transportnemu podjetju Ljubljana transport. V nadaljevanju lahko v zgodovini družbe zasledimo še naziva SAP Viator in INTEGRAL, pri čemer je družba vedno predstavljala različne oblike poslovne enote oz. temeljne organizacije združenega dela.

Leta 1987 je takratni INTEGRAL TOZD potniški promet Prevalje prevzel tudi družbo INTEGRAL d.o.o. delavnice Prevalje, s čimer se je pričela v okviru današnje družbe Koratur d.d. vršiti tudi servisna dejavnost gospodarskih in osebnih vozil.

Po številnih reorganizacijah je tako leta l988 prišlo do osamosvojitve. Ustanovilo se je samostojno podjetje pod nazivom Avtobusno turistično podjetje KORATUR d.o.o. v družbeni lasti. Ime Koratur tako izvira iz besedne zveze "koroški avtobusni promet in turizem".

V skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij in ob soglasju takratne Agencije za privatizacijo se je podjetje 19.03.1996 vpisalo v sodni register pri Okrajnem sodišču Slovenj Gradec kot delniška družba.

AVTOBUSNI VOZNI RED