Družba Koratur

Družba Koratur d.d. Prevalje ima danes 65 avtobusov, s katerimi na območju koroške regije omogoča dnevno migracijo prebivalstva na delo, v šolo ter v pomembnejša kulturna, športna in trgovska središča. Hkrati povezuje koroško regijo z ostalimi deli Republike Slovenije, predvsem z Ljubljano, Mariborom in Celjem.

Pomembna dejavnost družbe je tudi opravljanje storitve prevoza v prostem cestnem potniškem prometu oz. izvajanje občasnih prevozov z avtobusi visoke turistične kategorije. Vozni park tako obsega preko 20 visoko turističnih avtobusov, kateri so namenjeni turističnim prevozom po vsej Sloveniji in Evropi.

AVTOBUSNI VOZNI RED