Vozne olajšave

  • Pravico do brezplačne vožnje imajo na podlagi izkaznice vojnega veterana za brezplačno vožnjo, vojni veterani s priznano pokojninsko dobo v vojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15.05.1945, borec za severno mejo in vojni dobrovoljec, organizator narodne zaščite ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem (štiri potovanja na leto). 
  • Pravico do 75 % popusta od redne cene vožnje za skupno pet potovanj letno na ozemlju RS, imajo vojni invalidi na podlagi izkaznice vojnega invalida. Kadar vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in postrežbo uveljavi pravico do popusta pri vožnji, ima njegov spremljevalec, ki potuje z istim prevoznim sredstvom pravico do brezplačne vožnje.
  • Otroci do 4. leta starosti, ki ne zasedajo sedeža imajo brezplačni prevoz.

AVTOBUSNI VOZNI RED