Vozovnice

Pri nakupu vozovnice se mora potnik prepričati, ali je ta izdana tako, kot je zahteval in ali mu je bil denar pravilno vrnjen. Poznejše reklamacije se ne upoštevajo.

Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje in jo pokazati na zahtevo voznega osebja ali kontrolorja. Potnik, ki ima kuponsko vozovnico jo mora pokazati brez zahteve pri vstopu v avtobus, med vožnjo pa na zahtevo voznega osebja ali kontrolorja.

Prevozna cena za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu se zaračunava po veljavnem ceniku. Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice je gotovina.

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali se pri njemu ugotovi zloraba vozovnice, mora na zahtevo voznika ali kontrolorja prevoznika plačati prevozniku nadomestno prevoznino. Nadomestno prevoznino potniku zaračuna voznik ali kontrolor prevoznika, ki ima v tem primeru pravico takega potnika identificirati.

Vozovnica je zlorabljena:

 • če jo uporablja druga oseba,
 • če se uporablja na drugi liniji,
 • če se uporablja, čeprav je časovno obdobje za katerega je izdana že poteklo, oziroma se še ni začelo,
 • če se enosmerna vozovnica uporablja v napačni smeri ali
 • če vozovnica ni registrirana na potniškem terminalu.

 

Vozno in kontrolno osebje odvzame vozovnico v naslednjih primerih:

 • zloraba vozovnice,
 • uporaba neveljavne vozovnice,
 • če imetnik vozovnice vstopi v avtobus pri vratih, ki niso določena za vstopanje, oziroma povzroča nered ali škodo v avtobusu.

Brezkontaktne čip vozovnice

Družba Koratur d.d.je v letu 2008 pričela z uvedbo brezkontaktne čip vozovnice, ki so potnikom prijaznejše in enostavnejše za uporabo.

Cena brezkontaktne čip vozovnice znaša 6,00 EUR. Vračila za nakup brezkontaktne čip vozovnice NI. Ob zamenjavi poškodovane ali izgubljene brezkontaktne čip vozovnice se plača nova vozovnica 6,00 EUR.

Osnovni splošni pogoji uporabe so navedeni na vozovnici. Uporaba je enostavna, vozovnico na avtobusu približate čitalnem mestu, kjer vam odčita vozovnico ali vrednost kuponov na vozovnici in vam le-to izpiše na ekranu.

Vrste brezkontaktnih čip vozovnic za dijake in študente:

 • mesečna vozovnica
 • polletna vozovnica
 • letna vozovnica
 • mesečna vozovnica za 10 voženj
 • polletna vozovnica za 10 voženj
 • letna vozovnica za 10 voženj

Prodajna mesta:

KORATUR D.D.
TURISTIČNA AGENCIJA RAVNE NA KOROŠKEM

Koroška c. 5,
2390 Ravne na Koroškem
Delovni čas: od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00 ure
Prvi in drugi šolski dan v mesecu ter zadnji šolski dan v mesecu: 6.00 – 16.00 ure

KORATUR D.D.
TURISTIČNA AGENCIJA SLOVENJ GRADEC

Pohorska c. 15,
2380 Slovenj Gradec
Delovni čas: od ponedeljka do petka: 6.00 – 16.00 ure

Pridobitev vozovnice in nakup:

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

Veljavnost:
Mesečna vozovnice in mesečna vozovnica za 10 voženj velja v mesecu za katerega je bila vplačana in prvi šolski dan v naslednjem mesecu ter na relaciji za katero je bila izdana. Vozovnice veljajo vsak dan tudi ob nedeljah in praznikih za več prevozov dnevno. Veljavna vozovnica je veljaven prevozni izkaz.

Preklic:
Uporabnik lahko vozovnico zaradi uničenja, izgube, kraje prekliče na prodajnem mestu in se mu na podlagi ponovnega nakupa čip kartice izda nova vozovnica z isto vsebino.

AVTOBUSNI VOZNI RED